BTZD - Aleja

08.10.2016

1.sloha
Premýšľam, čo je pre mňa pravé
či len sa dívať a žiť v dave
Dúfať, že som na správnej ceste a čakať,
čo mi osud prinesie

REF:
Chcem kráčať alejou,
nebáť sa zlých záverov
mať vždy nebo nad sebou,
nevzdaľovať sa od brehov
tešiť sa aj z malých výhier,
nebáť sa vkročiť do iných dvier
čo mi nové šance prinášajú

2.sloha
Premýšľam, či má človek nádej
stáť na svojich vlastných nohách
a slobodne ísť ďalej
byť si stále istý, že nespadne z výšky
nebáť sa, čo mu život prinesie

REF:
Chcem kráčať alejou,
nebáť sa zlých záverov
mať vždy nebo nad sebou,
nevzdaľovať sa od brehov
tešiť sa aj z malých výhier,
nebáť sa vkročiť do iných dvier
čo mi nové šance prinášajú 

3.sloha
Do hlavy mi tlačia
presvedčiť sa ma snažia
to čo bolo dobré
vraj už neplatí

REF:
Chcem kráčať alejou,
nebáť sa zlých záverov
mať vždy nebo nad sebou,
nevzdaľovať sa od brehov
tešiť sa aj z malých výhier,
nebáť sa vkročiť do iných dvier
čo mi nové šance prinášajú