Po úspešnom filme Otvor, na ktorom som spolupracoval s Nikolou Čabákovou, sme natočili film Bezcitný, kde som si chvíľu zahral a mal na starosti odbornú asistenciu.

BEZCITNÝ je krátky film s alternatívnymi prvkami vytrhnutý zo života jednej problémovej rodiny. Otec - tyran ostáva po dopravnej nehode bezvládny a pripútaný na lôžko. Jeho život teraz závisí od denno-dennej opatery tých, ktorým po dlhé roky ubližoval. Dokáže rodina odpustiť a postarať sa oňho, alebo naopak využije šancu a konečne sa od neho odpúta?