DUŠANA PRČOVÁ

Piatym hosťom druhej série Ver si! je lekárka urgentnej a estetickej medicíny Dušana Prčová.