Kýbel Mačiek - Nechoď do lesa

05.02.2017

Nemôžeš do lesa ísť,
nemôžeš do lesa ísť,
keď sa tmy bojíš!
Nemôžeš do lesa ísť,

nemôžeš do lesa ísť,
keď sa tmy bojíš!
Nemôžeš do lesa ísť,
zožerie ťa veľký

tučný medveď!
Nemôžeš do lesa ísť,
zožerie ťa veľký
tučný medveď!

Nemôžeš do lesa ísť,
nemôžeš do lesa ísť, keď sa tmy bojíš!
Nemôžeš do lesa ísť,
nemôžeš do lesa ísť, keď sa tmy bojíš! 

Nemôžeš do lesa ísť,
potkneš sa a zjebeš sa do jamy! 
Nemôžeš do lesa ísť,
potkneš sa a zjebeš sa do jamy!
 
Dávaj pozor, v lese sa ukrýva
niečo horšie ako nočné mory,
dávaj pozor, stokilový medveď
obšmieta sa vôkol svojej nory!

Dávaj pozor, jeden krok do prázdna
a ocitneš sa na dne tmavej jamy,
dávaj pozor, zrútiš sa jak kameň,
darmo budeš volať svojej mame!

Nemôžeš do lesa ísť,
nemôžeš do lesa ísť , keď sa tmy bojíš! 
Nemôžeš do lesa ísť,
nemôžeš do lesa ísť , keď sa tmy bojíš!  

Nemôžeš do lesa ísť,
nemôžeš do lesa ísť , keď sa tmy bojíš!  
Nemôžeš do lesa ísť, 

nemôžeš do lesa ísť , keď sa tmy bojíš!