První Kontakt - Kam utíká řeka

07.10.2016

Občané, prezident republiky 
nařídil podle paragrafu 23.
branného zákona mobilizaci
československé branné moci.

Všechny osoby povolané touto vyhláškou
do činné vojenské služby se musejí nejpozději
za 6 hodin po uveřejnění této vyhlášky v obci,
kde právě meškají,

odebrat co nejrychleji a nejkratší cestou
přímo do výzbrojní stanice uvedené na
první stránce jejich vojenské knížky
nebo vojenského listu. 

REF:
Stál jsem tam, když voda protrhla hráz.
Věděli jsme co bude dál po proudu,
já se hlásil na kasárnách.

Stál jsem tam, když voda protrhla hráz.
Věděli jsme co bude dál po proudu,
každej zná místo, kam utíká řeka!

1. sloka
Je po válce, čeká nás nádhernej život.
Stavíme republiku na krvi od našich otců,
mnozí zaplatili životem za naše místa,
pravidlo číslo jedna - nesmíme zapomínat!

Na lidi, který tady nemůžou být, dělám to pro Vás,
Charlotte, Viktore, pořád to bolí.
Tak nás tady budu bránit, už nikdy nechci zpátky
situace z války, tak jsem šel do armády!
  
REF:
Stál jsem tam, když voda protrhla hráz.
Věděli jsme co bude dál po proudu,
já se hlásil na kasárnách.

Stál jsem tam, když voda protrhla hráz.
Věděli jsme co bude dál po proudu,
každej zná místo, kam utíká řeka! 

2. sloka
Už to vyhlásily, cítil jsem radost, ne strach,
Bože prosím dej mi sílu, abych zůstal pevně stát.
Bože prosím dej mi sílu, abych nesl zbraň,
naplníme osud - ne, není to náhoda.

Mnozí z nás se třeba nevrátí zpět,
na frontě bude tvůj domov, tam nezůstaneš ležet,
na betonový páteři neseme osud země,
budeme bojovat, vytrváme, neprojdete!

REF:
Stál jsem tam, když voda protrhla hráz.
Věděli jsme co bude dál po proudu,
já se hlásil na kasárnách.

Stál jsem tam, když voda protrhla hráz.
Věděli jsme co bude dál po proudu,
každej zná místo, kam utíká řeka!