Novým lyrics videom od Juraja Hnilicu proti šikane

14.06.2020

"Kristián tu zanechal posolstvo aby rovnosť, ohľaduplnosť a spolupatričnosť bola v našej spoločnosti samozrejmosť a preto prosím, nebojme sa o šikane otvorene rozprávať."

Ak sa šikana deje tebe, alebo niekomu z tvojho okolia, nezostávaj v tom osamote. Anonymne a bezplatne môžeš kontaktovať online linky dôvery IPČKO.SK, WWW. DOBRALINKA.SK, alebo telefonicky na linku detskej istoty na čísle 116 111.