S-KORE
Kliknutím na album/názov albumu si môžete stiahnuť album. Po kliknutí na názov pesničky sa vám otvorí stránka s textom pesničky, pri ktorom nájdete youtube video a možnosť stiahnuť si mp3.